pripremni radovi

pripremni radovi

Za theming (tematizaciju) Zabavnog parka Mirnovec u Biogradu na moru morali smo izvršiti opsežne pripremne radove – preseliti kompletnu proizvodnju iz Ludbrega i Varaždina u Biograd. U prostoru parka dobili smo na korištenje prostor ( kasnije – gusarska kuća), na kojem smo izradili vrata i improvizirane prozore, i u kojem smo započeli s izradom elemenata potrebnih za theming parka. U sklopu pripremnih radova izradili smo dva specijalna stroja koja se ne mogu naći na tržištu (barem ne tih karakteristika).

Jedan stroj je namijenjen za odlivanje velikih predmeta (do 2×2 metra), kao što su: škrinje, bačve, kaktusi, kugle, jaja … i slično.

Drugi stroj (kasnije od milja nazvan Čarli) namijenjen je za miješanje i nanošenje raznih materijala na fasadu – cementnog šprica, ljepila za stiropor, žbuke, materijala za modeliranje i drugih materijala do granulacije 8 mm.


Comments are closed.