Home

Home

Theming – radovi na tematizaciji – tematizirati se mogu: zabavni parkovi, dječji vrtići, igraonice i igrališta, kafići i restorani, hoteli i hotelska naselja, izletišta, pa čak i gradske fasade, trgovi, kurije i dvorci.

Theming, odnosno tematiziranje, znači da se neka određena tema, koju je zadao projektant, scenograf ili dizajner, provodi kroz čitav projekt. Neki projekti, poput zabavnih parkova, mogu imati više tematskih cjelina.

Na slici je prikazan uzorak kojeg smo izradili za Zabavni park Mirnovec u Biogradu na moru. Na uzorku su detalji koji će se protezati kroz čitav park prilikom tematizacije parka.

Primjer:

Dječji vrtić koji se zove ZEKO.

Na ulazu bi tebao biti zeko koji pozdravlja djecu, fasade i prostorije bi trebale biti oslikane motivima istog zeca i njegovih prijatelja, a na igralištu bi trebale biti skulpture zeca oko kojih se djeca mogu igrati. Znači već je samim imenom vrtića zadana tema. Nema smisla u vrtić po imenu ZEKO staviti npr. dinosaurusa, ali u vrtić imenom DINO to ima itekako smisla.

Naveo sam jednostavan primjer kako bih pojasnio samu riječ THEMING za koju u hrvatskom jeziku ne postoji adekvatna riječ pa smo ju prilagodili i preveli kao tematiziranje. Kako tematiziranje kod nas znači raspravljanje o nekoj temi, mi dodajemo uvijek jednu riječ iza – npr. tematiziranje fasade, tematiziranje restorana, tematiziranje vrtića i slično.

Šta sve može biti THEMING:

– Ulaz u firmu – jarboli sa zastavama i logom firme, klupa ispred ulaza s logom firme, koševi za otpatke s logom firme, stalak za bicikle s logom firme ……mogu se nazvati tematiziranim ulazom u firmu

– Caffe barovi i restorani – ime restorana ili caffe bara određuje i temu koja se proteže od ulaza, reklame, uređenja interijera, do jelovnika, cjenika, odjeće zaposlenika …. kod nas u praksi su relativno rijetki kafići i restorani koji ime slijede temom do sitnica. To je uglavnom zbog cijene. Naime, te poslove ne mogu odraditi keramičari i soboslikari … tu treba angažirati dizajnere koji će se u startu, u dogovoru s vlasnikom, pobrinuti za kompletan vizualni identitet pojedinog caffe bara ili restorana.

Slike gotovih fasada zabavnog parka:

glavni ulaz - prodaja ulaznica

glavni ulaz u Zabavni park Mirnovec – prodaja ulaznica (FUN PARK BIOGRAD)

 

kula sa zastavom  (FUN PARK BIOGRAD)

 

caffe bar pod slamnatim suncobranima  (FUN PARK BIOGRAD)

 

GAMES HALL - razne zabavne igre
GAMES HALL – razne zabavne igre  (FUN PARK BIOGRAD)

 

GLAVNI ULAZ  (FUN PARK BIOGRAD)

 

GLAVNI ULAZ  (FUN PARK BIOGRAD)

 

GLAVNI ULAZ  (FUN PARK BIOGRAD)

 

GLAVNI ULAZ – uprava parka  (FUN PARK BIOGRAD)

 

Stari grad – glavna ulica  (FUN PARK BIOGRAD)

 

suvenirnica  (FUN PARK BIOGRAD)

 

informacije  (FUN PARK BIOGRAD)

 

restoran s terasom u centralnom dijelu starog grada  (FUN PARK BIOGRAD)

 

restoran  (FUN PARK BIOGRAD)

 

reklama iznad ulaza u restoran  (FUN PARK BIOGRAD)

 

reklama restorana – glava, kosti i mačevi ručno rađeni – kipareni –  (FUN PARK BIOGRAD)

 

zapadni tematski ulaz u Stari grad  (FUN PARK BIOGRAD)

 

istočni tematski ulaz u stari grad  (FUN PARK BIOGRAD)

 

ULAZ U PIRATSKI ZALJEV škrinja s blagom, školjke i biseri – ručno kipareno – kipar John DeNardis lubanja – ručno kipareno – kipar Dražen Kuharović  (FUN PARK BIOGRAD)